Gereden routes (selectie)Meer details Datum Afstand U M S Gem snelheid Gem trapfreq Groep Max snelheid Bergaf/auto Voor wind Totaalstand Lekke band Hm
22-10-18 115.15 4 6 44 30.97 0 FALSE 64.77 TRUE FALSE 67878 FALSE 1457
Routebeschrijving: Alpharetta, Fields Crossroads, Creek Hollow South, Woodstock, Little River Landing Cherokee, Holly Springs, Hickory Flat, Union Hill, ri. The Polo Fields, ri. Milton, Alpharetta
Bijzonderheden: NULL
Bikemap link: https://www.strava.com/activities/1951242888Laatste update: 28-02-2024
© Gert-Jan de Vries
Sitemap
RSS
LinkedIn
ResearchID